Åpen debatt om klima?

Hindrer de klimatro en åpen debatt? Les Per Arne Bjørkums kronikk i Stavanger Aftenblad.

“Vi trenger idealister. Problemene oppstår når idealister kommer i posisjon der de kan diktere den politiske agendaen og gjør det med henvisning til vitenskapelige sannheter”, skriver Per Arne Bjørkum i en kronikk i Stavanger Afteblad.

“Når vitenskapelige sannheter blir satt absolutt, dvs. blir til et udiskutabelt over-standpunkt, så oppheves grunnlaget for rasjonell politisk debatt og dermed politikk slik vi kjenner den,” skriver han, med klar referanse til dagens klimadebatt der de som sier de er skeptiske til konklusjonene i FNs klimapanel helst ikke bør slippe til, i følge mange forskere og politikere.

“Det er (nemlig) enhver forskers plikt å betvile andres konklusjoner, skriver Bjørkum, og viser til at absolutte sannheter knapt nok eksisterer i vitenskapen.

Les kronikken her.

Det viktigste fra de siste dagene

En gigantisk mineralforekomst

Vil stikke kjepper i hjulene

En sandkasse av kalk


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments