Norcem fikk pris

Norcems CO2-fangstprosjekt anerkjent av Carbon Sequestration Leadership Forum.

Norcem fikk nylig pris for sitt bidrag til utvikling av fangstteknologi til bruk i sementindustrien, skriver bygg.no.

Prisen ble overlevert av Norges forskningsråd på vegne av CSLF til Liv Bjerge (Sustainability Manager Norway) i Norcem og Heidelberg Cement. Det er første gang en sementfabrikk er gitt en slik anerkjennelse.

CSLF (Carbon Sequestration Leadership Forum) er et internasjonalt Ministerforum bestående av deltagere fra 25 land, i tillegg til EUs kollektive deltagelse. Ministerforumet representerer omlag 3,5 milliarder mennesker fra seks ulike kontinenter. Landene står totalt for 80 prosent av verdens CO2-utslipp.

Ministerforumet har til hensikt å utvikle, akselerere og demonstrere kostnadseffektive karbonfangsprosjekter.

Det viktigste fra de siste dagene

Begynner i Sweco

Ferdig med Norge

Fant både olje og gass


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

1 Comment

  1. For noe forbannet tullball. 4 CO2 molekyler av 10 000 luftmolekyler styrer ikke klimaet. Når skal man få slutt på denne calskapen?

    Henning,