Offshore vindkraft er på frammarsk, men verdens totale kapasitet er foreløpig mindre enn Norges vannkraftkapasitet. Foto: Halfdan Carstens

Sju timer med produksjon

Norsk vindkraftproduksjon var vesentlig lavere i 2016 enn i rekordåret 2015 og utgjorde kun 1,4 % av total kraftproduksjon.

I 2016 ble det produsert mindre vindkraft i Norge enn året før, viser NVE-rapporten Vindkraft – Produksjon i 2016. Nedgangen skyldes gjennomgående mindre vind.

Det ble i fjor produsert totalt 2,1 TWh basert på 20 vindkraft og 374 turbiner med en total ytelse på 873 MW. Dette tilsvarer 1,4 prosent av den samlede kraftproduksjon i Norge.

Gjennomsnittlig brukstid i 2016 var på 2512 timer.

Vindmøllene var altså i snitt kun i bruk i knappe 7. av døgnets 24 timer.

Vindkraftverket på Fosen har en planlagt ytelse som overstiger kapasiteten i dag. De seks vindparkene vil få en samlet effekt på 1000 MW (1 GW) og vil generere 3,4 TWh per år når de står ferdige (GEO 02/2016; «Ingen vindkraft uten metaller»).

Verdens totale vindkraftkapasitet er i dag 487 GW etter at det i fjor ble lagt til 54 GW. Kina var i fjor den største utbyggeren av vindkraft og stod for 43 prosent av de globale installasjonene.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Er bergenserne dumme?

Går egne veier


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

1 Comment

  1. Hva vet / visste man om vindfrholdene? Forutså fagfolkene (meteorologene o.a.) mer vind?
    Hva har dette kostet? Hva er dekt innmed subsidie? Når vil det være betalt basert på realistiske produksjonstall?

    Arthur Ellingsen,