Slakter Raudsand

Miljødirektoratet med krass kritikk av konsekvensutredning.

Miljødirektoratet kritiserer planene om å legge et deponi for farlig avfall til Nesset kommune i Møre og Romsdal. Direktoratet mener at planen ikke tar nok hensyn til miljøet, skriver PD.

– For dårlig utredning

Miljøkonsekvensene ved etablering av et avfallsanlegg i Raudsand er for dårlig utredet, mener Miljødirektoratet. I et høringssvar skriver de at konsekvensutredningen som Bergmesteren Raudsand har bestilt i liten grad konkretiserer miljøeffektene ved etablering av nye deponier og behandlingsanlegg i Raudsand. De mener dermed at den ikke gir et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for reguleringsplanen som kommunen skal godta.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Olje eller sex?

Det endelige premisset

Problematiserer ny gruvedrift


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments