Slakter Raudsand

Miljødirektoratet med krass kritikk av konsekvensutredning.

Miljødirektoratet kritiserer planene om å legge et deponi for farlig avfall til Nesset kommune i Møre og Romsdal. Direktoratet mener at planen ikke tar nok hensyn til miljøet, skriver PD.

– For dårlig utredning

Miljøkonsekvensene ved etablering av et avfallsanlegg i Raudsand er for dårlig utredet, mener Miljødirektoratet. I et høringssvar skriver de at konsekvensutredningen som Bergmesteren Raudsand har bestilt i liten grad konkretiserer miljøeffektene ved etablering av nye deponier og behandlingsanlegg i Raudsand. De mener dermed at den ikke gir et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag for reguleringsplanen som kommunen skal godta.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Begynner i Sweco

Ferdig med Norge

Fant både olje og gass


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments