CO2-gassen fra Sleipner-feltet blir lagret i et reservoar (Utsiraformasjonen) som er 50-250 m tykt og hvor porøsiteten er 35-40 %. Dette er mye høyere enn i de fleste olje- og gassreservoarer. Reservoaret forsegles av en flere hundre meter tykk skiferpakke (Nordlandsformasjonen). Hvert år lagres ca. én million tonn. Ill: Statoil

Urealistisk scenario

BPs scenario for 45 % reduksjon i CO2-utslipp innen 2040 krever at det bygges et nytt CO2-lagringsanleggg på størrelse med Sleipner annenhver dag.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

“Et stort felt” (?)

En gigantisk mineralforekomst


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments