11 selskap får tilbud i 24. runde

Olje- og energidepartementet tilbyr i dag 12 lisenser fordelet på 11 selskaper. Tre av de lisensene ligger i Norskehavet og ni i Barentshavet.

«Det er gledelig at vi nå tilbyr leteareal i Norskehavet i en nummerert konsesjonsrunde, det er lenge siden sist. To av utvinningstillatelsene ligger på dypt vann vest i Norskehavet. At selskapene vil utforske disse spennende områdene på sokkelen er positivt,» sier letedirektør Torgeir Stordal.

Les også: Pressemelding OED

Stordal synes videre at det er bra at det tilbys areal i den østlige del av Norskehavet. «Dette området kan ved funn bidra med viktige tilleggsressurser til eksisterende infrastruktur».

Det tilbys ni utvinningstillatelser i Barentshavet, de ligger i geologiske provinser som til nå har vært mindre utforsket. To av disse er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

«Analysene våre viser at det største uoppdagede ressurspotensialet på norsk sokkel er i Barentshavet. Vi tror også at det er i dette havområdet det er mest sannsynlig å gjøre store funn,» sier Stordal, som er fornøyd med utfallet av denne runden.

«Selv om det ikke er åpnet nytt areal, slik det ble gjort i forkant av 23. konsesjonsrunde, blir det tilbudt flere utvinningstillatelser i 24. konsesjonsrunde. Det viser at norsk sokkel fortsatt er attraktiv.»

24. konsesjonsrunde ble utlyst 21. juni i fjor. Da lyste Olje- og energidepartementet ut 102 blokker/deler av blokker, fordelt på 9 i Norskehavet og 93 i Barentshavet. Nesten halvparten av dette arealet er med i tilbudet som går ut i dag, det vil si alle de 9 blokkene i Norskehavet og 38 blokker i Barentshavet.

Tilbud til seks operatører

(antall operatørskap i parentes)

A/S Norske Shell                              (1)

AkerBP ASA                                       (2)

Equinor Energy AS                          (5)

Lundin Norway AS                           (1)

OMV (Norge) AS                              (1)

Spirit Energy Norge                        (2)

Tilbud til elleve rettighetshavere

(antall andeler i parentes, inkludert andeler som operatør)

A/S Norske Shell                              (1)

AkerBP ASA                                       (6)

DEA Norge AS                                   (2)

Equinor Energy AS                          (7)

Idemitsu Petroleum Norge AS    (1)

Lundin Norway AS                           (3)

M Vest Energy AS                            (1)

OMV (Norge) AS                              (1)

Spirit Energy Norge AS                  (4)

VNG Norge AS                                  (1)

Wintershall Norge AS                    (1)

Pressemelding Lundin Norway

Pressemelding Norsk olje & gass

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Tar tak i klimadebatten


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments