Ivar Aasen-feltet. Illustrasjon: Aker BP

En framtid med olje

«Solnedgangen» er fortsatt langt unna. Både lete- og produksjonsgeologer vil ha nok å gjøre i minst én – og kanskje mer enn to – generasjoner framover

Den totale mengden med olje og gass på norsk sokkel utgjør omtrent 100 milliarder utvinnbare fat oljeekvivalenter (o.e). Det suverent største feltet – målt i opprinnelige reserver – er Troll med 11,1 milliarder fat o.e., og ved slutten av fjoråret hadde feltet produsert nesten 6 milliarder fat o.e., hvorav to tredeler var gass. Det forteller Oljedirektoratet i sin siste ressursrapport der vi får en detaljert oversikt over blant annet funn, felt, reserver og betingede ressurser (Ressursregnskap per 31. desember 2018).

Halvparten av hydrokarbonene – 46 milliarder fat o.e. – er allerede produsert. Totalt har 111 felt bidratt etter at Ekofisk-feltet ble satt i produksjon i 1971. 26 av disse er allerede nedstengt. Per utgangen av 2018 har altså norsk sokkel 84 produserende olje- og gassfelt, og det gjenstår å produsere 28 milliarder fat o.e fra påviste ressurser.

Olje- og gassressurser på norsk sokkel: Produsert olje og gass i mørk grønt (47 prosent), påviste ressurser i lys grønt og ikke påviste ressurser i rødt. Det er verdt å merke seg at 47 prosent av de ressursene som enda ikke er produsert heller ikke er påvist. Det totale ressursanslaget er derfor beheftet med en stor grad av usikkerhet.
Kilde: Oljedirektoratet

I tillegg oppgir Oljedirektoratet at det gjenstår å finne («ikke påviste ressurser»/ «yet-to-find») nesten 25 milliarder fat o.e.

Med en oljepris på 65 dollar per fat og en dollarkurs på 8,5 utgjør brutto salgsverdi av bare påviste ressurser svimlende 15 000 milliarder kroner. Til sammenligning har Oljefondet en markedsverdi på i underkant av 9 000 milliarder kroner (mars 2019). Med tanke på at fornybar energi (sol, vind, bio og geotermisk; vannkraft unntatt) i dag kun utgjør 3,6 prosent av verdens energiproduksjon (BP Statistical Review of World Energy), sier det seg selv at den norske oljealderen fortsatt har et langt liv. Det er vel heller ikke sannsynlig at noen politiker med mye valgflesk i bagasjen vil si nei til så mye penger.

Til sammenligning er verdens totale årlige olje- og gassproduksjon ca. 58 milliarder fat o.e. (35 milliarder fat olje og 23 milliarder fat o.e. (3700 mrd. m3) med gass). Hvis verden var fullstendig avhengig av norsk petroleum, ville den derfor gå tom i løpet av mindre enn et par år. Med til dette bildet hører også at den norske oljeproduksjonen (ca. 1,85 mill. fat per dag) utgjør mindre enn to prosent av verdens oljeproduksjon (ca. 93 mill. fat per dag).

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Frykter mangel på mineraler


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

1 Comment

 1. Uten olje vil geopolitisk stabilitet rakne. Uten rimelig energi – ingen utvikling. Verdens befolkning vokser mot 11 milliarder – alle skal ha umåtelig mye mer energi og råstoffer – dette er det faktiske bakteppet som nesten aldri diskuteres i “Main Stream Media”.

  Det er noe med at det ikke er morsomt å være politiker uten budsjett – dvs oljepenger. Man behøver midler for å kjøpe seg «venner» og posisjoner i utlandet – se bøkene til Terje Tvedt.

  Dog om de også kan innføre enda flere klima-avgifter ala middelalderens “støvskatt” og “skjeggskatt” over på proletariatet – vel så skjer jo dette – og storkapitalen blir rikere – Hvor er Klassekampen i denne debatten? Er de blitt for rike? For kapitalistiske?

  Tragisk er det at mange barn og unge tror at “klima går til helvete” og ikke er kjent med at det lå 2-3km is over Skandinavia for c 17 000 år siden, eller at det i det “Postglasiale Klimatiske Optimum” for c 9 500-5000 år siden var 3 grader varmere i Norge (noen hevder – opp mot 4-6 grader) enn i dag, og at dette medførte fremveksten av eldeløvskog dvs alt var utmerket og ikke preget av undergang! Så vidt jeg vet har aldri varmeperioden og dens konsekvenser noen gang vært et stridsspørsmål innen pollenstudier og kvartærgeologi.

  Redaktør – hva med en artikkel om dette? «Klima gjennom tid».

  I mellomistidene var det enda varmere og eksempelvis flodhester i Themsen og Rhinen (Eem perioden c 11 500 før nåtid). Klima er altså ikke en konstant – men påståes å være det av globale maktkonstellasjoner som skal tjene på dette, avgiftskåte myndigheter hiver seg på.

  Det er grunn til å regne med at våre nye miljødegraderende vindmølleparker vil produsere «grønn» strøm for Europamarkedet der det allerede er overskudd slik at vi kan kjøpe rimelig kull og gas samt olje-strøm fra østeuropa tilbake – denne selges så til «normalpris» med CO2 avgift til oss forbrukere da det ikke er «farge» på strømmen. NVE sine tall i DN for strøm anga at 14% var «norsk», 22% var atomkraft fra Europa og resten kull/gass/olje-strøm fra Østeuropa. Galskap?

  Vi har aldri hatt så mye psykisk sykdom blant unge som nå og dommedagsprofetier gir ikke unge tro på fremtiden – se «skolestreiken» for klima.

  Det som er lokalt sett tragisk er at uansvarlighet knyttet til klimapolitikk og “avlatspolitiske-avgifter” kan medføre “døden” for deler av norsk industri.

  I det store bildet er det et spørsmål om ikke politikere bør avkreves økonomisk ansvar for merkostnader av sin “avviklingspolitikk-eksperimenteringen” – men de vil vel bare velte også denne regningen over på ydmykede skattebetalerne.

  Nordmenn er i dag trolig for late til at vi noen gang får “gule vester” her i landet – I hvert fall så lenge det er fotball og meningsløse enstrettende-tankedrepende debattprogrammer på NRK TV og Grandiosa i kjøledisken (Romernes – Brød og Sirkus for å passivisere mengden).

  Vikingånden syntes drept av oljevelstand – noe Jens Bjørneboe advarte mot, og 50 år med sosialistisk propaganda har resultert i umåtelig lathet og «kollektiv lobotomi» samt mangel på fremtidstro og en almen oppgitthet – der «intet nytter».

  Den som tar til motmæle i dag mot den «kompakte opinion» blir fort en Dr. Stockmann.

  Dag A Karlsen,