Brønn 7317/9-1 Koigen Central Kartografi: NPD

Nok en tørr brønn

Brønn 7317/9-1 Koigen Central i Barentshavet er tørr.
Brønnen er boret om lag 100 kilometer nordvest for funnet 7220/8-1 (Johan Castberg) i Barentshavet.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Realgrunnundergruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av sen- til mellomtrias alder (Tubåen- og Snaddformasjonen), avhengig av brønnresultatet i primærmålet.

Brønn 7317/9-1 påtraff flere sandsteinslag i begge letemålene, til sammen om lag 60 meter i Realgrunnundergruppen og om lag 50 meter som foreløpig korreleres til Snaddformasjonen. Alle sandsteinslagene har dårlig til ingen reservoarkvalitet.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 718. Tillatelsen ble tildelt i 22. konsesjonsrunde i 2013.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1468 meter under havoverflaten, og den ble avsluttet i bergarter av antatt mellom- til sentrias alder (Snadd- eller Kobbeformasjonen).

HYDROCARBON HABITATS
The Barents Sea Drilling Campaign: Lessons Learned – Way Forward

Oslo – October 24th
Stavanger – October 26th

Register HERE

Pressemelding

Det viktigste fra de siste dagene

Rekordhøye jernmalmpriser

Leirskred tok 9 liv

Kunnskapsløft for deponering


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments