Oil discovery next to Visund

Equinor discovered 12-28 million barrels of recoverable oil in the Telesto prospect in the Norwegian North Sea.

Det viktigste fra de siste dagene

Kunnskapsløft for deponering

Rekordhøye jernmalmpriser

Uverdig PR-kamp fra Sametinget


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments