Equinor gjør nytt forsøk på å finne hydrokarboner tett opp til to skuffende brønner. Illustrasjon: Equinor

På ny elefantjakt

Equinor borer prospektet Intrepid Eagle langt nord i Barentshavet på jakt etter store volumer i trias reservoar-bergarter.

Intrepid Eagle prospektet ligger på Bjarmelandplattformen i Hoopområdet.

Som kartet under viser er brønnen lokaslisert omlag 60 km nord for Wisting funnet (7324/8-1) og Hanssen funnet (7324/7-2). De nærmeste brønnene er 7324/2-1 Apollo (9 km) og 7325/1-1 Atlantis (13 km). Apollo var tørr, mens Atlantis fant små mengder gass i Snaddformasjonen av trias alder.

Primært formål med letebrønn 7324/3-1 er å påvise hydrokarboner og undersøke reservoarpotensialet i  sandsteiner av trias og jura alder. Brønnen vil bore gjennom sandsteinssekvenser ved flere nivå, der primært mål er trias-sander innenfor Storfjorden undergruppe (Snadd formasjonen, Carn 02).

Sekundære mål er å undersøke reservoarpotensialet samt tilstedeværelse av hydrokarboner i sandsteiner innenfor Storfjorden undergruppe (formasjonene Stø og Fruholmen), og dypereliggende sandsteiner i Storfjorden undergruppe; Snaddformasjonen (Atlantis-kanalen).

Equinor har tidligere uttalt at prospektet har stort volumpotensial.

Brønnen skal bores til 1831 m totalt dyp (1346 m boring med 454 m vanndyp).

7325/1-1 (Atlantis) – ikke drivverdig

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomtrias alder (Kobbeformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av midt- og tidligtrias alder (Snadd- og Klappmyss formasjonene).

Brønn 7325/1-1 påtraff om lag ti meter sandstein med spor av hydrokarboner i Kobbeformasjonen. Reservoaregenskapene var dårlige. Det ble også påtruffet om lag 55 meter netto med reservoarbergart i Snaddformasjonen hvorav ti meter var gassfylt.

Dårlige reservoaregenskaper i Kobbe- og Snaddformasjonene forhindret etableringen av trykkgradienter. Det ble ikke påvist sandstein i Klappmyssformasjon, dog det ble påvist om lag ti meter brutto sandstein av dårlig kvalitet i nedre trias reservoarbergarter (Havertformasjonen). Foreløpige analyser indikerer at funnet ikke er kommersielt drivverdig.

Intrepid Eagle bores på et prospekt som ligger tett opptil det lille gassfunnet Atlantis. Kart: Equinor

Only two weeks to go! Register today

 

 

Det viktigste fra de siste dagene

Oil and Gas are Here to Stay

Faroe with technical discovery

Found up to 50MMboe


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments