Cara var et av de 3 største funnene på norsk sokkel i fjor. Kartografi: GeoPlayGround

Små, men lønnsomme funn

Ressurstilveksten på norsk sokkel var i fjor negativ. For 6. år på rad ble det produsert mer enn det ble funnet.

I 2016 ble det gjort 18 funn på norsk sokkel, herav 14 i Nordsjøen og 2 i både Norskehavet og Barentshavet.

Men ressurstilveksten var liten.

Ressursene i de nye funnene utgjør bare mellom 113 og 275 millioner fat oljeekvivalenter, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding. Det er langt fra nok til å erstatte de produserte volumene.Tallene fra OD viser at det i 2016 ble produsert 1,45 milliarder fat o.e.

Oljedirektoratet skriver samtidig at de fleste funnene ligger nær eksisterende infrastruktur og kan raskt bli lønnsomme dersom de kobles til felt og innretninger som er i drift.

De største funnene var Faroes olje- og gassfunn i undersøkelsesbrønn 31/7-1 (Brasse; Brasse – størst hittil), Det norskes (nå Aker BP) oljefunn i undersøkelsesbrønn 25/2-18 S (Langfjellet) og Engies olje- og gassfunn i undersøkelsesbrønn 36/7-4 (Cara; Olje- og gassfunn i nedre kritt)). Disse ligger alle i midtre og nordlige Nordsjøen.

Etter flere år med høy leteaktivitet ble det boret 36 letebrønner i 2016. Dette er 20 færre enn året før. Av de 36 påbegynte letebrønnene er 28 undersøkelsesbrønner og 8 avgrensningsbrønner.

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Tar tak i klimadebatten


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close