Testing Presto on the Måløy Slope

Equinor has spudded well 36/1-3 in the Norwegian North Sea.

Det viktigste fra de siste dagene

Kunnskapsløft for deponering

Uverdig PR-kamp fra Sametinget

Positivt for Nordic Mining


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments