Illustrasjon: AkerBP

Traff 13,5 meter olje

Aker BP fant olje i avgrensningsbrønnen ved funnet Frigg-GammaDelta i Nordsjøen. Det gjenstår å se om dette får betydning for ressursanslaget.

Aker BP har avgrenset olje- og gassfunnet Frigg-GammaDelta med brønnen 25/2-19 S og traff på en 13,5 meter tykk oljekolonne i sandstein med god reservoarkvalitet. Det pågår analyser for å bekrefte ressursanslaget.

Før brønnen ble boret var operatørens ressursanslag på om lag 10 millioner Sm3 utvinnbar olje og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.

Brønnen ble boret sentralt i Nordsjøen ca. 12 kilometer nordøst for Frøy-feltet og 200 kilometer nordvest for Stavanger.

Olje og gass ble funnet i Gamma-strukturen i reservoarbergarter av eocen alder (Friggformasjonen) i 1986, og i 2009 ble olje påvist i Delta-strukturen.

Hensikten med brønnen var å avgrense oljefunnet i Delta-strukturen mot nord og å undersøke mobiliteten til oljen i Friggformasjonen.

Utvinningstillatelse 442 er tildelt Aker BP (90,26 prosent) og LOTOS (9,74 prosent).

Pressemelding

Det viktigste fra de siste dagene

Fant ny mineralforekomst

Arven forvaltes på Løkken

Varsler kartleggingstokt i nord


geo365 Nyhetsbrev

0 Comments