Om Geofunn

GEOFUNN.no er et tilbud til alle som liker å ferdes i naturen og har interesse for geologi.

Ved bruk av geofunn.no kan du spore opp geologiske lokaliteter lagt inn av andre, få en forklaring på det du har funnet, se bilder av funnet, og deretter dra ut på tur med litt kunnskap i sekken.

Hensikten med geofunn.no er å gjøre det enkelt å finne geologiske ekskursjonsmål der det ikke foreligger gode guidebøker eller annen informasjon.

Hvem kan legge inn geofunn?

Alle som vil kan legge inn nye funn. Det som kreves er geografiske koordinater, en geologisk forklaring på funnet, ev. lenke til nettsteder som omtaler lokaliteten, samt ett eller flere bilder. Andre brukere står fritt i å legge til kommentarer og ytterligere kunnskap. Nettstedet er åpent for alle som ønsker å finne nye ekskursjonslokaliteter for kveldsturer, søndagsturer, ferieturer eller studieturer.