Olje eller sex?

"Forurenser betaler" er et gammelt norsk miljøvernprinsipp. Men det gjelder ikke oljeindustrien.

Hva er verst? Å selge sex, eller kjøpe sex?

Straffeloven er klar. Å kjøpe sex er ulovlig, men å selge sex er greit.

Når det gjelder olje er det imidlertid omvendt. Å selge olje er umoralsk, det skal ikke et oljeselskap gjøre, fordi det da bidrar til å øke klimagassutslippene i verden, skal vi tro store deler av den norske opoinionen, med de fleste ungdomspartiene i spissen.

Det er altså oljeselskapene som skal ha skylden for de utslippene som forbrukerne står for. Enten det er amerikanere med SUV, engelskmenn med gasskomfyr eller tyskere som får ersattet “kull-strøm”. Forbrukerne derimot går fri.

Man kan jo undre seg på hvorfor det er slik, at man ikke gir de som forurenser skylden? Slik er det jo ellers io samfunnet: “Den som forurenser må betale“.  (“Forurensningsloven er en av de klassiske norske miljølovene, innført i 1981, med prinsippet om ”forurenser betaler” som et bærende element. “) Én forklaring kan være at oljeselskapene er lette ofre som har gått i skyttergravene for lenge siden.

“Nå er det flere som sier at oljevirksomheten i Norge må stenges ned. Men i det store bildet er vel ikke problemet at verden har for mye energi …” Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Norsk olje og gass

Verden trenger energi, og behovet øker år for år pga. en voksende befolkning og en en økende levestandard. Dessverre er det ikke mulig å dekke den økende etterspørselen med fornybar energi. Derfor vil det være behov for olje, gass og kull i veldig mange år framover. Oljeselskapene har en viktig jobb å gjøre.

 

Det viktigste fra de siste dagene

Vil stikke kjepper i hjulene

Gruveskam?

Frykter mangel på mineraler


geo365 Nyhetsbrev

* = required field

0 Comments